Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å gi deg en bedre brukeropplevelse. Ved å besøke siden aksepterer du at vi bruker cookies.Les mer om cookies her.
X
 
Siden er beregnet for helsepersonell

Resultatene fra LL7 publisert i "Lancet In Oncology"

En global head-to-head studie viser at Giotrif (afatinib) signifikant forbedret kliniske utfall sammenliknet med Iressa (gefitinib) hos pasienter med avansert ikke-småcellet lungekreft med aktiverende EGFR mutasjoner.   

Resultater fra LUX-Lung 7 studien viste at Giotrif (afatinib) signifikant reduserte risikoen for progresjon av sykdommen med 27% versus Iressa (gefitinib).1 Forbedringen i progresjonsfri overlevelse ble mer tydelig over tid1, og etter to år med behandling er det dobbelt så mange pasienter på Giotrif som er progresjonsfrie og i live enn pasienter på Iressa (gefitinib) (etter 18 mnd; 27% vs 15% og etter 24 mnd; 8% vs 8%).1   

I tillegg så hadde pasienter på Giotrif signifikant lenger tid på behandling, og risikoen for behandlingssvikt (TTF) ble redusert med 27% versus Iressa (gefitinib). Signifikant flere pasienter på Giotrif (afatinib) hadde en objektiv tumorrespons (ORR; en klinisk betydningsfull forminskning i tumorstørrelse) når resultatene ble sammenliknet med Iressa (gefitinib); 70% vs 56%, med en median responsvarighet på 10.1 versus 8.4 mnd.1 

Se grafisk fremstilling i egen PDF.

Forekomst lungekreft

  • Lungekreft er den nest hyppigste kreftform hos både menn og kvinner i Norge mens tilsvarende rangering i Norden er henholdsvis nr 2 og 4. På verdensbasis er lungekreft den vanligste kreftformen.3 
  • Lungekreft utgjør ca 10 % av alle nye krefttilfeller i Norge. I 2014 ble det registrert 3060 nye tilfeller, det høyeste tallet som er registrert.4
  • Nå ser man likevel en viss nedgang i aldersjustert forekomst hos menn, men forekomsten hos kvinner er fortsatt sterkt økende. I 2014 døde 2158 pasienter av denne sykdommen. Det er dermed den kreftformen som tar flest liv i Norge. I 2012 gikk over 30.000 leveår tapt pga lungekreft, omtrent like mange som av brystkreft, prostatakreft og tykktarmkreft sammenlagt.4
  • På verdensbasis har en estimert at hele 1,6 millioner årlig dør av sykdommen.4

 

Figur 1: Aldersjustert insidensrate av lungekreft for kvinner (rød) og menn (blå) i Norge (Kreftregisteret 2015)

Referanser

  1. K. Park, E.-H. Tan, K. O’Byrne et al. Afatinib versus gefitinib as first-line treatmentof patients with EGFR mutation-positive non-small-cell lung cancer (LUX-Lung 7): a phase 2B, open-label, randomised controlled trial Lancet Oncol 2016, published Online April 12, 2016 dx.doi.org/10.1016/ S1470-2045(16)30033-X.

  2. SPC (19.11.2015). 

  3. Cancer in Norway 2014. Cancer incidence, mortality, survival and prevalence in Norway, side 8.

 

 

 

 

 

Boehringer Ingelheim Norway KS
Postboks 405
Hagaløkkveien 26
1383 Asker
Denne siden er beregnet på helsepersonell som definert i legemiddelforskriften. Er du helsepersonell?