Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å gi deg en bedre brukeropplevelse. Ved å besøke siden aksepterer du at vi bruker cookies.Les mer om cookies her.
X
 
Siden er beregnet for helsepersonell

Resultatene fra LL7 publisert i "Lancet In Oncology"

En global head-to-head studie viser at Giotrif (afatinib) signifikant forbedret kliniske utfall sammenliknet med Iressa (gefitinib) hos pasienter med avansert ikke-småcellet lungekreft med aktiverende EGFR mutasjoner.   

Resultater fra LUX-Lung 7 studien viste at Giotrif (afatinib) signifikant reduserte risikoen for progresjon av sykdommen med 27% versus Iressa (gefitinib).1 Forbedringen i progresjonsfri overlevelse ble mer tydelig over tid1, og etter to år med behandling er det dobbelt så mange pasienter på Giotrif som er progresjonsfrie og i live enn pasienter på Iressa (gefitinib) (etter 18 mnd; 27% vs 15% og etter 24 mnd; 8% vs 8%).1   

I tillegg så hadde pasienter på Giotrif signifikant lenger tid på behandling, og risikoen for behandlingssvikt (TTF) ble redusert med 27% versus Iressa (gefitinib). Signifikant flere pasienter på Giotrif (afatinib) hadde en objektiv tumorrespons (ORR; en klinisk betydningsfull forminskning i tumorstørrelse) når resultatene ble sammenliknet med Iressa (gefitinib); 70% vs 56%, med en median responsvarighet på 10.1 versus 8.4 mnd.1 

Se grafisk fremstilling i egen PDF.

Forekomst lungekreft

  • Lungekreft er den nest hyppigste kreftform hos både menn og kvinner i Norge mens tilsvarende rangering i Norden er henholdsvis nr 2 og 4. På verdensbasis er lungekreft den vanligste kreftformen.3 
  • Lungekreft utgjør ca 10 % av alle nye krefttilfeller i Norge. I 2014 ble det registrert 3060 nye tilfeller, det høyeste tallet som er registrert.4
  • Nå ser man likevel en viss nedgang i aldersjustert forekomst hos menn, men forekomsten hos kvinner er fortsatt sterkt økende. I 2014 døde 2158 pasienter av denne sykdommen. Det er dermed den kreftformen som tar flest liv i Norge. I 2012 gikk over 30.000 leveår tapt pga lungekreft, omtrent like mange som av brystkreft, prostatakreft og tykktarmkreft sammenlagt.4
  • På verdensbasis har en estimert at hele 1,6 millioner årlig dør av sykdommen.4

 

Figur 1: Aldersjustert insidensrate av lungekreft for kvinner (rød) og menn (blå) i Norge (Kreftregisteret 2015)

Referanser

  1. K. Park, E.-H. Tan, K. O’Byrne et al. Afatinib versus gefitinib as first-line treatmentof patients with EGFR mutation-positive non-small-cell lung cancer (LUX-Lung 7): a phase 2B, open-label, randomised controlled trial Lancet Oncol 2016, published Online April 12, 2016 dx.doi.org/10.1016/ S1470-2045(16)30033-X.

  2. SPC (19.11.2015). 

  3. Cancer in Norway 2014. Cancer incidence, mortality, survival and prevalence in Norway, side 8.

 

 

 

 

 

Boehringer Ingelheim Norway KS
Postboks 405
Drengsrudbekken 8
1383 ASKER
Denne siden er beregnet på helsepersonell som definert i legemiddelforskriften. Er du helsepersonell?