Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å gi deg en bedre brukeropplevelse. Ved å besøke siden aksepterer du at vi bruker cookies.Les mer om cookies her.
X
 
Siden er beregnet for helsepersonell

Giotrif (afatinib) i småcellet lungekreft

Giotrif® (afatinib) er indisert som monoterapi for behandling av epidermal vekstfaktor reseptor (EGFR) TKI-naive voksne pasienter med lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) med aktivert EGFR mutasjon(er).

Se preparatomtale (SPC) for mer informasjon.

Refusjon

Refusjonsberettiget bruk:
Behandling av voksne pasienter med lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) med aktiverende mutasjoner i EGFR-TK.

Refusjonskoder:
Kode R84/R34: Ondartet svulst i bronkie/lunge (ICPC/ICD).

Vilkår:
201: Refusjon ytes kun til pasienter der aktiverende mutasjoner i EGFR-TK er påvist.

Dosering - Peroral behandling

  • Den anbefalte dosen er 40 mg en-gang-daglig

  • Flere styrker er tilgjengelig for pasienter som trenger dosejustering

Bestill praktiske veiledere

Vi har utarbeidet veiledningshefter som besvarer spørsmål rundt riktig bruk av Giotrif®. Heftene kan lastes ned for lesing på skjerm eller du kan bestille fysiske eksemplarer:

Mer dokumentasjon

Boehringer Ingelheim Norway KS
Postboks 405
Hagaløkkveien 26
1383 Asker
Denne siden er beregnet på helsepersonell som definert i legemiddelforskriften. Er du helsepersonell?