Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å gi deg en bedre brukeropplevelse. Ved å besøke siden aksepterer du at vi bruker cookies.Les mer om cookies her.
X
 
Siden er beregnet for helsepersonell

Ny publikasjon
En global head-to-head studie viser at Giotrif (afatinib) signifikant forbedret kliniske utfall sammenliknet med Iressa (gefitinib) hos pasienter med avansert ikke-småcellet lungekreft med aktiverende EGFR mutasjoner.   

Les mer.

NYHET!
Giotrif® (afatinib) SPC er oppdatert med nye overlevelsesdata.

Les mer.

Giotrif® (afatinib) i lungekreft

Giotrif® er indisert som monoterapi for behandling av epidermal vekstfaktor reseptor (EGFR) TKI-naive voksne pasienter med lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) med aktivert EGFR mutasjon(er).

Les mer om refusjonsberettiget bruk.

Handlingsprogrammet NLCG

Giotrif® er en irreversibel TKI som er sidestilt med reversible TKI i handlingsprogrammet til Norsk Lungecancer Gruppe (NLCG) pr 5. juni 2014.

Les mer om handlingsprogrammet NLCG.

Boehringer Ingelheim Norway KS
Postboks 405
Hagaløkkveien 26
1383 Asker
Denne siden er beregnet på helsepersonell som definert i legemiddelforskriften. Er du helsepersonell?