Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å gi deg en bedre brukeropplevelse. Ved å besøke siden aksepterer du at vi bruker cookies.Les mer om cookies her.
X
 
Siden er beregnet for helsepersonell

Ny publikasjon
En global head-to-head studie viser at Giotrif (afatinib) signifikant forbedret kliniske utfall sammenliknet med Iressa (gefitinib) hos pasienter med avansert ikke-småcellet lungekreft med aktiverende EGFR mutasjoner.   

Les mer.

NYHET!
Giotrif® (afatinib) SPC er oppdatert med nye overlevelsesdata.

Les mer.

Giotrif® (afatinib) i lungekreft

Giotrif® er indisert som monoterapi for behandling av epidermal vekstfaktor reseptor (EGFR) TKI-naive voksne pasienter med lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) med aktivert EGFR mutasjon(er).

Les mer om refusjonsberettiget bruk.

Handlingsprogrammet NLCG

Giotrif® er en irreversibel TKI som er sidestilt med reversible TKI i handlingsprogrammet til Norsk Lungecancer Gruppe (NLCG) pr 5. juni 2014.

Les mer om handlingsprogrammet NLCG.

Boehringer Ingelheim Norway KS
Postboks 405
Drengsrudbekken 8
1383 ASKER
Denne siden er beregnet på helsepersonell som definert i legemiddelforskriften. Er du helsepersonell?