Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å gi deg en bedre brukeropplevelse. Ved å besøke siden aksepterer du at vi bruker cookies.Les mer om cookies her.
X
 
Siden er beregnet for helsepersonell

Indikasjon

Spiriva er indisert ved:

Kols: Bronkodilaterende vedlikeholdsbehandling for å lindre symptomer hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols).

Astma: Tilleggsbehandling til bronkodilaterende vedlikeholdsbehandling hos voksne med astma som blir behandlet med vedlikeholdskombinasjonen av inhalasjonskortikosteroider (≥800 µg budesonid/dag eller tilsvarende) og langtidsvirkende beta2-agonister og som har hatt en eller flere alvorlige eksaserbasjoner det siste året.

Se preparatomtale for mer informasjon.

Effekt astma

Dosering

Voksne: 2 inhalasjoner (à 2,5 μg) 1 gang pr. døgn, til samme tid hver dag. Anbefalt dosering bør ikke overskrides. Ved astma vil full nytteverdi oppnås etter flere doser.

Barn og ungdom <18 år: Bruk ved kols er ikke relevant. Effekt og sikkerhet ved astma og cystisk fibrose er ikke etablert.

Administrering: Kun til inhalasjon. Inhaleres vha. Respimat inhalator.

Se preparatomtalen for mer informasjon.

Refusjonsberettiget bruk

Refusjonsberettiget bruk:
Moderat til alvorlig KOLS (FEV1 mindre eller lik 65 % av forventet verdi). Tilleggsbehandling til bronkodilaterende vedlikeholdsbehandling hos voksne pasienter med astma som blir behandlet med vedlikeholdskombinasjonen av inhalasjonskortikosteroider (=800 µg budesonid/dag eller tilsvarende) og langtidsvirkende ß2-agonister og som hadde en eller flere alvorlige eksaserbasjoner det siste året.

Refusjonskoder:
ICPC:
R95 Kronisk obstruktiv lungesykdom, vilkår 90. 
R96 Astma, vilkår 92.

ICD:
J43 Emfysem.
J44 Annen kronisk obstruktiv lungesykdom.
J45 Astma.

Vilkår 90:
Refusjon ytes kun til pasienter med etablert KOLS. - Diagnosen må være verifisert ved spirometri. Hvis spirometri ikke kan gjennomføres, må årsaken journalføres.

Vilkår 92:
Diagnosen astma må være verifisert ved hjelp av spirometri hos barn over 8 år og voksne. Hvis spirometri ikke kan gjennomføres, må årsaken journalføres.

Klargjøring og bruk av Respimat® inhalator

Følg veiledningen som trinn for trinn viser hvordan man klargjør Respimat for bruk og hvordan den skal brukes.

Til nedlastbar pdf.

Video - Slik brukes Respimat® inhalator

Video som trinnvis demonstrerer hvordan man skal bruke Respimat® riktig.

Slik bruker du Respimat®.

Bivirkninger

Vanlige: Munntørrhet. Mindre vanlige: Forstoppelse, orofaryngal candidiasis, hudutslett, kløe, hoste, faryngitt, dysfoni, svimmelhet, hodepine, urinretensjon, dysuri.

Se preparatomtale for mer informasjon.

Bestill demosett

Bestill demosett for testing og instruksjon av Respimat® til pasienten. Til bestilling.

Boehringer Ingelheim Norway KS
Postboks 405
Drengsrudbekken 8
1383 ASKER
Denne siden er beregnet på helsepersonell som definert i legemiddelforskriften. Er du helsepersonell?