Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å gi deg en bedre brukeropplevelse. Ved å besøke siden aksepterer du at vi bruker cookies.Les mer om cookies her.
X
 
Siden er beregnet for helsepersonell
  • slider-med-respimat-og-logo_01.png

Indikasjon

Spiolto Respimat er indisert som bronkodilaterende vedlikeholdsbehandling for å lindre symptomer hos voksne med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols).

Se preparatomtale for mer informasjon.

Dosering

Spiolto® Respimat® er en løsning bestående av de aktive stoffene olodaterol og tioptropium. Spiolto® Respimat® er utelukkende ment for inhalering. Patronen kan kun brukes i Respimat-inhalatoren. To inhalasjoner fra Respimat-inhalatoren utgjør én terapeutisk dose.

Anbefalt dosering for voksne:

5 µg tiotropium og 5 µg olodaterol - som to inhalasjoner, èn gang om dagen, til samme tid hver dag. Anbefalt dose bør ikke overskrides.

Spiolto® Respimat® brukes kun til vedlikeholdsbehandling av kols og ikke ved akutte symptomer. Da skal anfallsmedisin brukes. Bør ikke brukes ved astma. Spiolto® Respimat® skal brukes med forsiktighet hos pasienter med alvorlig hjertesykdom og alvorlig nedsatt nyrefunksjon.

Se preparatomtalen for mer informasjon.

Refusjonsberettiget bruk

Refusjonsberettiget bruk:
Refusjon ytes kun til pasienter med moderat til alvorlig KOLS (FEV1 ≤ 65 % av forventet verdi).

Refusjonskoder:
ICPC. R95 Kronisk obstruktiv lungesykdom. ICD. J44. Annen kronisk obstruktiv lungesykdom. ICD. J43 Emfysem.

Vilkår 90:
Refusjon ytes kun til pasienter med etablert KOLS. Diagnosen må være verifisert ved spirometri. Hvis spirometri ikke kan gjennomføres, må årsaken journalføres.

Klargjøring og bruk av Respimat® inhalator

Følg veiledningen som trinn for trinn viser hvordan man klargjør Respimat for bruk og hvordan den skal brukes.

Til nedlastbar pdf.

Video - Slik brukes Respimat® inhalator

Video som trinnvis demonstrerer hvordan man skal bruke Respimat® riktig.

Slik bruker du Respimat®.

Bivirkninger

Vanlige: Munntørrhet. Mindre vanlige: Forstoppelse, atrieflimmer, palpitasjoner, takykardi, hypertensjon, hoste, svimmelhet, søvnløshet, hodepine.

Se preparatomtale for mer informasjon.

Bestill placebo demosett

Bestill placebo demosett for testing og instruksjon av Respimat® til pasienten. Til bestilling.

Respimat® Soft Mist™

Motta et demosett som gir en oversikt over de ulike Respimat® Soft Mist™ inhalatorene på markedet. Til bruk i undervisning av pasientene. Bestill her.

Quick guide

Nyttig "quick guide" som gir deg umiddelbar oversikt over tilgjengelig inhalasjonsmedikamenter på det norske markedet. Bestill her eller last ned pdf og skriv ut.

Boehringer Ingelheim Norway KS
Postboks 405
Drengsrudbekken 8
1383 ASKER
Denne siden er beregnet på helsepersonell som definert i legemiddelforskriften. Er du helsepersonell?