Siden er beregnet for helsepersonell
  • NY_csm_slider-med-respimat-og-logo_01_411f3e71b6.png

Indikasjon

Spiolto Respimat er indisert som bronkodilaterende vedlikeholdsbehandling for å lindre symptomer hos voksne med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols).

Se preparatomtale for mer informasjon.

RESPIMAT inhalator

Boehringer Ingelheim har lansert RESPIMAT® SOFT MIST™ gjenbruksinhalator på det norske markedet. RESPIMAT gjenbruksinhalatoren kan brukes med opptil seks patroner.

RESPIMAT gjenbruksinhalator er mer miljø- og klimavennlig. Overgangen fra 12 til 2 inhalatorer per pasient per år reduserer bruken av hardplast med over 80 prosent.

Oppgraderingen omfatter også en forbedret doseindikator og en enklere håndtering.

Produktportefølje Respimat gjenbruksinhalator

RESPIMAT® gjenbruksinhalator erstatter den gamle inhalatoren.

Patroner til RESPIMAT gjenbruksinhalator kan ikke benyttes i gammel inhalator. Respimat gjenbruksinhalator kan gjenbrukes med opptil seks patroner i Spiriva Respimat og Spiolto Respimat. 

Hvordan ser du om pasienten har en gjenbruksinhalator eller en gammel RESPIMAT inhalator?
Om inhalatoren har en patron med doseindikator nederst, så er det gjenbruksinhalatoren. Den gamle typen har doseindikatoren på siden av selve inhalatoren.

RESPIMAT® GJENBRUKSINHALATOR - Hva er nytt?

Se hva som er nytt og hva som er som før med RESPIMAT gjenbruksinhaltoren her.

 

Hvordan bytte patron på RESPIMAT gjenbruksinhalator

Trykk her for å se hvordan bytte patron på RESPIMAT® gjenbruksinhalator.

Bruksanvisning RESPIMAT gjenbruksinhalator

Klikk her for å se bruksanvisning for bruk av RESPIMAT®gjenbruksinhalator

BE GREEN

Boehringer Ingelheim etablerte BE GREEN i 2011 for å samle og koordinere alle våre miljøaktiviteter.

Vi setter oss kontinuerlig nye ambisiøse mål, og oppmuntrer til miljøvern både innenfor og utenfor våre vanlige operative områder. Vi jobber kontinuerlig med å redusere avfallsmengde, klimagassutslipp, vann- og energiforbruk, samt å fremme miljøbevisst atferd.

Bestill placebo demosett

Bestill placebo demosett for testing og instruksjon av Respimat® til pasienten. Til bestilling.

Boehringer Ingelheim Norway KS
Postboks 405
Hagaløkkveien 26
1383 Asker
Denne siden er beregnet på helsepersonell som definert i legemiddelforskriften. Er du helsepersonell?