Siden er beregnet for helsepersonell

Skriftserien RUBIN - Se alle utgaver her

Utgave 1/2017

Tema:
GOLD 2017 og forskrivning av KOLS.

Utgave 2/2017

Tema:
GOLD 2017: Spirometri og inhalasjonssteroider. Fokus på ILD.

Utgave 3

Tema:
Mekanismer for idrettsastma. Legemidler til inhalasjon: Noen generelle prinsipper.

Bli mottaker!

RUBIN er en skriftserie for allmennpraktikere som ønsker å holde seg oppdatert i det siste nye innenfor lungefaget.

I RUBIN presenterer anerkjente norske eksperter ulike aspekter av lungemedisin, fra astma og kols til idiopatisk lungefibrose og lungekreft, på en kortfattet og praktisk rettet måte.

RUBIN = Respiratory Update brought by Boehringer Ingelheim Norway

Jeg vil bli mottaker av skriftserien RUBIN >>

Boehringer Ingelheim Norway KS
Postboks 405
Hagaløkkveien 26
1383 Asker
Denne siden er beregnet på helsepersonell som definert i legemiddelforskriften. Er du helsepersonell?