Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å gi deg en bedre brukeropplevelse. Ved å besøke siden aksepterer du at vi bruker cookies.Les mer om cookies her.
X
 
Siden er beregnet for helsepersonell

For pasienter med idiopatisk lungefibrose

Ofev® (nintedanib) reduserer sykdomsprogresjonen med 50 % hos pasienter med idiopatisk pulmonal fibrose (IPF).1-5

De kliniske studiene inkluderte også pasienter som:

  • Er i tidlig sykdomsfase (FVC >90% forventet)
  • Ikke har "honeycombing" på HRCT
  • Har emfysem

Internasjonale retningslinjer for behandling av IPF

De amerikanske, europeiske, japanske og latinamerikanske vitenskapelige lungeforeningene (ATS/ERS/JRS/ALAT) har utgitt nye retningslinjer for behandling av IPF, publisert i juli 2015 i American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

Oppdateringen av 2011 retningslinjene kommer som følge av nye medikamenter på markedet. Boehringer Ingelheim har lansert OFEV® (Nintedanib), som nå er anbefalt som medikamentell behandling for denne sykdommen.

Les fullstendig artikkel på PubMed.

Vedr. individuell refusjon for Ofev®

For å sikre en effektiv saksbehandling oppretter HELFO vedlegg 1 der det er hensiktsmessig, og mulig å sette klare vilkår for saksbehandlingen av søknader etter § 5-14 jf. blåreseptforskriften § 3.

Dersom søknaden oppfyller vilkårene i retningslinjene i vedlegg 1 samt de generelle vilkårene i blåreseptforskriften kan HELFOs saksbehandlere fatte vedtak uten å måtte fremlegge saken for rådgivende farmasøyt eller rådgivende lege.

Mer informasjon kan fås på NAV sine nettsider.

Les studien

INPULSIS, Efficacy and safety of nintedanib in idiopathic pulmonary fibrosis, dokumenterer effekten av Ofev® hos voksne pasienter med idiopatisk pulmonal fibrose. 

Les INPULSIS-publikasjonen på NEJMs nettside.

 

 

Se film - Slik virker Ofev®?

Referanser

  1. SPC OFEV. Oppdatert 02.09.2016.
  2. Costabel, U., Inoue, Y., Richeldi, L., et al, Efficacy of Nintedanib in Idiopathic Pulmonary Fibrosis across Prespecified Subgroups in INPULSIS. Am J Respir Crit Care Med, 2016. 193(2): p. 178-85.
  3. Corte, T., Bonella, F., Crestani, B., et al, Safety, tolerability and appropriate use of nintedanib in idiopathic pulmonary fibrosis. Respir Res, 2015. 16(1): p. 116.
  4. Raghu, G., Wells, A.U., Nicholson, A.G., et al, Effect of Nintedanib in Subgroups of Idiopathic Pulmonary Fibrosis by Diagnostic Criteria. Am J Respir Crit Care Med, 2016.
  5. Wuyts, W.A., Kolb, M., Stowasser, S., et al, First Data on Efficacy and Safety of Nintedanib in Patients with Idiopathic Pulmonary Fibrosis and Forced Vital Capacity of </=50 % of Predicted Value. Lung, 2016.

Bestill pasientbrosjyre

En pasientbrosjyre som forklarer ulike sider av sykdommen hos pasienter med IPF. Pasientbrosjyren er laget av PocketDoktor (Tyskland) og er gjengitt med tillatelse på norsk.

Last ned brosjyren.

Til bestilling.

Hør lyden av IPF

Et typisk tegn på Idiopatisk lungefibrose (IPF), er en inspiratorisk ‘velcro-like crackles’ eller knatrelyd på lungene som kan finnes hos så mange som >80% av IPF pasientene.(4) Den kommer tidlig i sykdomsforløpet og kan hjelpe klinikere med å sette en korrekt diagnose.

Skru opp volumet på din PC/smarttelefon/nettbrett, klikk HER - og hør lyden av IPF.

Last ned app

App'en IPF Sound Challenge gir deg en praktisk øvelse i hvor godt du kan skille mellom ulike lungesykdommer.

App'en er gratis og kan lastes ned fra AppStore (IOS) eller GooglePlay (Android).

Nettside om IPF

InIPF.com/no dekker sykdomsinformasjon, symptomer, diagnose og behandling av IPF.

Til inIPF.com/no

Boehringer Ingelheim Norway KS
Postboks 405
Drengsrudbekken 8
1383 ASKER
Denne siden er beregnet på helsepersonell som definert i legemiddelforskriften. Er du helsepersonell?