Siden er beregnet for helsepersonell

Indikasjon

Ofev® (nintedanib) reduserer sykdomsprogresjonen med 50 % hos pasienter med idiopatisk pulmonal fibrose (IPF).1-5


De kliniske studiene inkluderte også pasienter som:

  • Er i tidlig sykdomsfase (FVC >90% forventet)
  • Ikke har "honeycombing" på HRCT
  • Har emfysem

Se Felleskatalogen for mer informasjon om Ofev® eller book et møte for en grundigere gjennomgang

Imaging Atlas of Interstitial Lung Diseases

Oppslagsbok om diagnostisering av ILD

  
Til bestilling>>

Hør lyden av IPF

Et typisk tegn på Idiopatisk lungefibrose (IPF), er en inspiratorisk ‘velcro-like crackles’ eller knatrelyd på lungene som kan finnes hos så mange som >80% av IPF pasientene.(4) Den kommer tidlig i sykdomsforløpet og kan hjelpe klinikere med å sette en korrekt diagnose.

Hør lyden av IPF her>>

Referanser

1. SPC OFEV. Oppdatert 13.07.2020.
2. Richeldi, L., du Bois, R.M., Raghu, G., et al, Efficacy and safety of nintedanib in idiopathic pulmonary fibrosis. N Engl J Med, 2014. 370(22): p. 2071-82.
3. Costabel, U., Inoue, Y., Richeldi, L., et al, Efficacy of Nintedanib in Idiopathic Pulmonary Fibrosis across Prespecified Subgroups in INPULSIS. Am J Respir Crit Care Med, 2016. 193(2): p. 178-85.
4. Corte, T., Bonella, F., Crestani, B., et al, Safety, tolerability and appropriate use of nintedanib in idiopathic pulmonary fibrosis. Respir Res, 2015. 16(1): p. 116.
5. Raghu, G., Wells, A.U., Nicholson, A.G., et al, Effect of Nintedanib in Subgroups of Idiopathic Pulmonary Fibrosis by Diagnostic Criteria. Am J Respir Crit Care Med, 2016.

Boehringer Ingelheim Norway KS
Postboks 405
Hagaløkkveien 26
1383 Asker
Denne siden er beregnet på helsepersonell som definert i legemiddelforskriften. Er du helsepersonell?