Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å gi deg en bedre brukeropplevelse. Ved å besøke siden aksepterer du at vi bruker cookies.Les mer om cookies her.
X
 
Siden er beregnet for helsepersonell

CARMELINA publisert i tidsskriftet JAMA

Trajenta® (linagliptin) - 
nå med bekreftet kardiorenal sikkerhetsprofil i en dedikert endepunktsstudie. Les om resultatene

CARMELINA PUBLISERT I NORSK TIDSSKRIFT FOR LEGEFORENINGEN

Kardiorenal endepunktsstudie på Trajenta (linagliptin) nå også omtalt i Norsk tidsskrift for legeforeningen. Se omtatale

Europeisk Diabeteskongress i Berlin

Prof. T.G. Jensen og K. Birkeland i Dagens Medisin med oppsummering av CARMELINA fra den europeiske diabeteskongressen. Se intervjuet

Oversiktlig presentasjon av Prof. Kåre Birkeland i siste nummer av DIAMANT

CARMELINA hjertesviktartikkel

Linagliptin Effects on Heart Failure Outcomes in Participants with Type 2 Diabetes at High CV and Renal Risk in CARMELINA® Les om hjertesviktdata

Den kardiorenale sikkerhetsstudien med Trajenta (linagliptin) er nylig publisert

Pasienter med diabetes type 2 har økt risiko for kardiovaskulære hendelser (2) Fra før har STAVOR-TIMI 53 (3), TECOS (4) og EXAMINE (5) studiene på hhv. saxagliptin, sitagliptin og alogliptin, vist kardiovaskulær sikkerhet i dedikerte endepunktsstudier. Imidlertid inkluderte disse studiene få pasienter med redusert nyrefunksjon, selv om redusert nyrefunksjon er en viktig prediktor for kardiovaskulære hendelser (2).

CARMELINA, den kardiovaskulære endepunktsstudien på linagliptin (Trajenta), inkluderte pasienter med høy kardiovaskulær risiko og et bredt spektrum av nyrefunksjon ned til eGFR 15, se figur 1 og 2.  (6)

Figur 1. Pasienter inkludert i CARMELINA hadde etablert hjertekarsykdom og/eller kronisk nyresykdom.  (Illustrasjon utarbeidet av Boehringer Ingelheim basert på oppgitt referanse)

Figur 2. Nyrefunksjon hos pasienter inkludert i CARMELINA (Illustrasjon utarbeidet av Boehringer Ingelheim basert på oppgitt referanse)

Både kardiovaskulær og renal sikkerhet ble belyst i studien: det prespesifiserte primære endepunkt var tid til 3P MACE (kardiovaskulær død, non-fatalt slag eller nonfatalt hjerteinfarkt), med prespesifisert sekundært renalt endepunkt (tid til enten varig eGFR reduksjon > 40 %, progresjon til varig dialysekrevende nyresvikt eller renalt betinget dødsfall) (1).

Studien viser at Trajenta ikke øker risiko for kardiovaskulære events, hospitalisering for hjertesvikt eller renale events. CARMELINA bekreftet kjent sikkerhetsprofil for Trajenta (1). Les publikasjonen

Det er mye oppmerksomhet rundt kardiovaskulære sikkerhetsstudier ved diabetes type 2. Disse studiene er sentrale for anbefalingene i Nasjonal faglig retningslinje for diabetes som vektlegger sikkerhet enten gjennom lang tids bruk eller dokumentert sikkerhet gjennom dedikerte kardiovaskulære endepunktsstudier. (7)

Indikasjoner
Til behandling av diabetes mellitus type 2 hos voksne som tillegg til diett og mosjon, for å bedre glykemisk kontroll: Som monoterapi når metformin er uhensiktsmessig pga.intoleranse eller kontraindisert pga. nedsatt nyrefunksjon. I kombinasjon med andre legemidler til diabetesbehandling, inkl. insulin, når disse ikke gir adekvat glykemisk kontroll.

Utvalgt sikkerhetsinformasjon
Skal ikke brukes ved diabetes type I eller til behandling av ketoacidose. Gir økt risiko for hypoglykemi i kombinasjon med sulfonylurea eller insulin. Pasienten må informeres om symptomer på akutt pankreatitt, hvor behandlingen må seponeres og lege må kontaktes.

Referanser

1. Rosenstock J, Perkovic V, Johansen OE, Cooper ME et al. Effect of Linagliptin vs Placebo on Major Cardiovascular Events in Adults With Type 2 Diabetes and High Cardiovascular and Renal Risk The CARMELINA Randomized Clinical Trial. JAMA 2018. doi:10.1001/jama.2018.18269
2. Tonelli M, Muntner P, Lloyd A et al, Risk of coronary events in people with chronic kidney disease compared with those with diabetes: a poopulation-level cohort study. Lancet 2012;380:807-814
3. Scirica BM, Bhatt DL, Braunwald E et al. Saxagliptin and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes mellitus. N Engl J Med 2013;369(14): 1317-26
4. Green JB, Bethel A, Armstrong PW et al. Effect of sitagliptin on cardiovascular outcomes in type 2 diabetes. N Engl J Med 2015; 373:232-242
5. White BW, Cannon CP, Heller SR et al. Alogliptin after Acute Coronary Syndrome in Patients with Type 2 Diabetes. N Engl J Med 2013; 369:1327-35
6. Rosenstock J, Perkovic V, Alexander JH et al. Rationale, design and baseline characteristics of the CArdiovascular safety and Renal Microvascular outcomE study with LINAgliptin (CARMELINA®): a randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial in patients with type 2 diabetes and high cardio-renal riskCardiovasc Diabetol 2018;17:39
7. Nasjonal faglig retningslinje for diabetes. Helsedirektoratet https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/diabetes  (14.11.2018)

 

 

Boehringer Ingelheim Norway KS
Postboks 405
Hagaløkkveien 26
1383 Asker
Denne siden er beregnet på helsepersonell som definert i legemiddelforskriften. Er du helsepersonell?