Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å gi deg en bedre brukeropplevelse. Ved å besøke siden aksepterer du at vi bruker cookies.Les mer om cookies her.
X
 
Siden er beregnet for helsepersonell

Dosering av DPP-4-hemmere

Ca. 40 % av alle pasienter med diabetes type 2 har redusert nyrefunksjon.5

Dosejustering av mange medisiner, også DPP-4-hemmere, er da påkrevet. Men her er det stor forskjell mellom teori og praksis.6 Trajenta er den eneste DPP-4 hemmeren som ikke krever dosejustering ved redusert nyrefunksjon 1,2,3,4

Les mer om erfaringer fra real life her >>

Sikkerhetsinformasjon

Skal ikke brukes ved diabetes type 1 eller ved behandling av diabetisk ketoacidose.

Det er vist økt forekomst av hypoglykemi når linagliptin legges til et sulfonylureapreparat (SU) eller insulin, med metformin som basisbehandling. SU og insulin er kjent for å forårsake hypoglykemi. I kombinasjon med sulfonylurea eller insulin kan en lavere dose sulfonylurea eller insulin vurderes for å redusere risikoen for hypoglykemi.

Pasienten må informeres om de karakteristiske symptomene på akutt pankreatitt. Ved mistanke om pankreatitt skal linagliptin seponeres. Ved bekreftet akutt pankreatitt skal behandlingen ikke gjenopptas. Forsiktighet må utvises hos pasienter som tidligere har hatt pankreatitt.

Skjeldne tilfeller av bulløs pemfigoid. Trajenta skal seponeres ved mistanke om bulløs pemfigoid.

Indikasjon

Trajenta® er indisert til behandling av diabetes mellitus type 2 hos voksne som tillegg til diett og mosjon, for å bedre glykemisk kontroll:   

  • Som monoterapi når metformin er uhensiktsmessig pga. intoleranse eller kontraindisert pga. nedsatt nyrefunksjon
  • I kombinasjon med andre legemidler til diabetesbehandling, inkl. insulin, når disse ikke gir adekvat glykemisk kontroll

Refusjonsberettiget bruk

Refusjonsberettiget bruk:
Behandling av type 2 diabetes mellitus i kombinasjon med andre perorale blodsukkersenkende legemidler og/eller insulin i tråd med godkjent preparatomtale.

Refusjonskode:
ICPC T90 Diabetes type 2.
ICD E11 Diabetes mellitus type 2.

Vilkår:
232: Refusjon ytes i kombinasjon med metformin til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin.

Referanser

1. Trajenta (linagliptin) SPC avsnitt 4.1, 4.2, 4.4, 4.8, 5.1 og 5.2, 26.06.2018
2. Januvia (sitagliptin) SPC avsnitt 4.2, 5.2, 03.07.2018
3. Galvus (vildagliptin) SPC avsnitt 4.2, 5.2, 26.04.2018
4. Onglyza (saksagliptin) SPC avsnitt 4.2, 5.2, 02.08.2018
5. Wu B, Bell K, Stanford A et al. Understanding CKD among patients with T2DM: prevalence, temporal trends, and treatment patterns-NHANES 2007-2012. BMJ Open Diabetes Res Care. 2016 Apr 11;4(1):e000154.
6. Huang H, Shetty S, Bauer E et al. Concordance with prescribing information dosage recommendations for dipeptidyl-peptidase-4 inhibitors among type 2 diabetes mellitus patients with moderate to severe chronic kidney disease. Current Medical Research and Opinion 2017;1-7. 

 

 

 

Boehringer Ingelheim Norway KS
Postboks 405
Hagaløkkveien 26
1383 Asker
Denne siden er beregnet på helsepersonell som definert i legemiddelforskriften. Er du helsepersonell?