Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å gi deg en bedre brukeropplevelse. Ved å besøke siden aksepterer du at vi bruker cookies.Les mer om cookies her.
X
 
Siden er beregnet for helsepersonell

Medisinske verktøy

Under finner du et utvalg av medisinske verktøy du kan benytte for diagnostisering og behandling av type 2-diabetikere.

Kalkulator for beregning av kreatinin-clearance

For å sikre rett dosering av et lege- eller kontrastmiddel som skilles ut gjennom nyrene, er det viktig å ta hensyn til pasientens nyrefunksjon. En pasients nyrefunksjon beskrives av den glomerulære filtrasjonshastigheten (GFR). Denne kan bestemmes gjennom invasive prosedyrer som måling av plasma-clearance av inulin, iohexol eller 51Cr-EDTA, men slike prosedyrer er kostbare, langsomme og ikke helt uten risiko for pasienten. Med dette som bakgrunn, er det utviklet GFR-estimater basert på nivå i plasma eller serum av cystatin C og/eller kreatinin.

Creatinin clearance

Patient parameters
Select gender
Value must be within 25 to 3500
Value must be within 18 to 110
Value must be within 35 to 150
Estimated creatinin inclearance (CrCl)
Result
Unit
Boehringer Ingelheim Norway KS
Postboks 405
Hagaløkkveien 26
1383 Asker
Denne siden er beregnet på helsepersonell som definert i legemiddelforskriften. Er du helsepersonell?