Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å gi deg en bedre brukeropplevelse. Ved å besøke siden aksepterer du at vi bruker cookies.Les mer om cookies her.
X
 
Siden er beregnet for helsepersonell

Blodsukkersenkende behandling ved diabetes type 2 i lys av ny retningslinje

Hvorfor foreslår retningslinjen Jardiance® ved valg av SGLT2-hemmer?

Helsedirektoratet har oppdatert sin retningslinje for behandling av diabetes. Retningslinjen er utarbeidet på bakgrunn av GRADE-prinsippet for vurdering av vitenskapelig dokumentasjon.
I retningslinjen er det som tidligere fortsatt livsstilsintervensjon som er basisbehandling for alle personer med diabetes. Ved behov for medikamentell behandling er metformin fremdeles anbefalt som førstelinjebehandling, såfremt det ikke foreligger kontraindikasjoner.

Når glykemisk kontroll med metformin alene ikke er tilstrekkelig, anbefaler retningslinjen nå et skille mellom dem med og uten kjent hjerte- og karsykdom. Ved hjerte- og karsykdom anbefales legemidler med dokumentert effekt på hjerte- og karhendelser – fortrinnsvis Jardiance® (empagliflozin) eller liraglutid. For pasienter uten hjerte- og karsykdom foreslår retningslinjen fortsatt flere preparater man kan og bør velge blant for å oppnå glykemisk kontroll. Jardiance® foreslås her ved valg av SGLT2-hemmer. Data fra EMPA-REG OUTCOME-studien, den kardiovaskulære sikkerhetsstudien på Jardiance®, er en viktig årsak til denne plasseringen.

Hjerte- og karsykdom er den vanligste dødsårsaken blant personer med type 2 diabetes og den kardiovaskulære sikkerheten av blodsukkersenkende medikamenter er løftet frem i den nye retningslinjen. I EMPA-REG OUTCOME reduserte Jardiance® risikoen for kardiovaskulære hendelser og død blant personer med type 2 diabetes og etablert hjertekarsykdom, når gitt på toppen av standard behandling.

Ønsker du mer informasjon om dette temaet eller har andre medisinske spørsmål relatert til Jardiance® (empagliflozin), ta kontakt med en av våre medisinske rådgivere:

  • Mikkel Høiberg, endokrinolog tlf. 484 94 348
  • Anne Pernille Ofstad, lege, PhD tlf. 959 14 046

Mer om EMPA-REG OUTCOME studien

Lær mer om EMPA-REG OUTCOME studien og relevante publikasjoner.

Mer om retningslinjen

Les mer om retningslinjen, finn oppdatert informasjon om dagens standard for behandling og verktøy som letter praktisk bruk av retningslinjen her.

Boehringer Ingelheim Norway KS
Postboks 405
Hagaløkkveien 26
1383 Asker
Denne siden er beregnet på helsepersonell som definert i legemiddelforskriften. Er du helsepersonell?