Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å gi deg en bedre brukeropplevelse. Ved å besøke siden aksepterer du at vi bruker cookies.Les mer om cookies her.
X
 
Siden er beregnet for helsepersonell

Utifra pasientens behov - 3 måter å gi Jardiance på - Jardiance®, Synjardy® og Glyxambi®:

Hva er Glyxambi®?

Hvem kan få Glyxambi®?

Har du pasienter med diabetes type 2 som allerede bruker metformin og Trajenta® (DPP-4-hemmer) eller metformin og Jardiance® (SGLT2-hemmer), men fortsatt har for høy HbA1c?

Da kan du vurdere Glyxambi®.

Glyxambi® er ikke anbefalt for pasienter med moderat til alvorlig nedsatt nyrefunksjon, nyresvikt, leversvikt, pasienter ≥85 år, gravide, ammende, type 1-diabetes, eller tilbehandling av ketoacidose.1

Se felleskatalogen for fullstendig oversikt >>

Hvorfor Glyxambi®?

Glyxambi® er Jardiance® og Trajenta® i én tablett:

Jardiance® gir 38% reduksjon i risiko for kardiovaskulær død  hos pasienter med diabetes type 2 og kardiovaskulær sykdom.   Les mer om Jardiance® og EMPA-REG OUTCOME studien>>

Trajenta® gir forbedret HbA1c kontroll.1 (Det er ikke gjort studier på Glyxambi og kardiovaskulær risikoreduksjon.)   Les mer om Trajenta >>

Glyxambi® gir forbedret HbA1c-kontroll sammenlignet med monokomponentene alene.1 (Se figur 1).

Effekten av behandlingsintensivering ble også undersøkt i en predefinert subgruppe karakterisert av HbA1c ≥ 8,5%.1,2 (Se figur 2).

Illustrasjoner er utarbeidet av Boehringer Ingelheim basert på oppgitte referanser.

 

 

Studiedesign:

24 ukers dobbeltblind randomisert studie som undersøkte effekten av empagliflozin/linagliptin samt monokomponentene til pasienter med pågående stabil behandling med metformin over 24 uker hos voksne med diabetes type 2, BMI ≤ 45 kg/m2, HbA1c > 7 - ≤10,5%, Metformin ≥ 1.500 mg/dag.

Viktige eksklusjonskriterier: eGFR < 60 ml/min/1,73m2 eller akutt koronarsyndrom eller slag innen siste tre måneder.2

Hvordan gis Glyxambi®?

Glyxambi® bivirkninger

Bivirkninger er som forventet ved kombinasjon av Jardiance® og Trajenta®.

Utvalgt sikkerhetsinformasjon (for fullstendig oversikt se felleskatalogen): Genital infeksjon, urinveisinfeksjon, volumdeplesjon og hypoglykemi ved kombinasjon med insulin eller sulfonylurea. Sjeldne tilfeller rapportert av ketoacidose (empagliflozin), pankreatitt og bolløs pegfimoid (linagliptin).1

Glyxambi® indikasjoner

Til voksne fra ≥18 år og eldre med diabetes mellitus type 2:

  • For å forbedre glykemisk kontroll når metformin og/eller sulfonylurea og en av enkeltkomponentene i Glyxambi® ikke gir adekvat glykemisk kontroll.
  • Ved allerede eksisterende behandling med fri kombinasjon av empagliflozin og linagliptin.1

Glyxambi® refusjon

Refusjonsberettiget bruk: Behandling av type 2 diabetes mellitus kun i kombinasjon med andre perorale blodsukkersenkende legemidler i tråd med godkjent preparatomtale.

Refusjonskoder: ICPC kode T90: Diabetes type 2. ICD kode E11: Diabetes mellitus type 2.

Vilkår: 232: Refusjon ytes i kombinasjon med metformin til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin.

Referanser

1. GLYXAMBI SPC 22.06.2017 avsnitt 4.1, 4.2, 4.8 og 5.1.
2. DeFronzo RA, Lewin A, Patel S et al. Combination of empagliflozin and linagliptin as second-line therapy in subjects with type 2 diabetes inadequately controlled on metformin. Diabetes Care 2015; 38:384-393.

Boehringer Ingelheim Norway KS
Postboks 405
Hagaløkkveien 26
1383 Asker
Denne siden er beregnet på helsepersonell som definert i legemiddelforskriften. Er du helsepersonell?