Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å gi deg en bedre brukeropplevelse. Ved å besøke siden aksepterer du at vi bruker cookies.Les mer om cookies her.
X
 
Siden er beregnet for helsepersonell

Hva sier oppdateringen av faglig retningslinje for behandling av diabetes 2016?

Tilgjengelige data tyder på at hverken pasienter med type 1 eller type 2 er optimalt behandlet i dag.(1,2) Boehringer Ingelheim ønsker at helsepersonell som behandler pasienter med diabetes, på denne nettsiden enkelt skal kunne finne:

  • Oppdatert informasjon om dagens standard for behandling
  • Verktøy som letter praktisk bruk av retningslinjen

Medikamentell behandling av diabetes type 2

Retningslinjen inneholder en del flytdiagrammer som gir en rask oversikt over ulike undersøkelses- og behandlingstiltak. Du finner disse som separate pdf-filer her:

  • Risikovurdering og diagnostikk av diabetes <PDF>
  • Blodsukkersenkende behandling ved diabetes type 2 <PDF>
  • Valg av antihypertensiva ved diabetes <PDF>
  • Monofilamentundersøkelse ved nevropati og risiko for diabetisk fotsår<PDF>
  • Algoritme for vurdering av eGFR og uAKR ved diabetes mellitus <PDF>

Medikamentell behandling

Last ned PDF og les sammendrag for medikamentell behandling av diabetes type 2.

Jardiance i retningslinjen

Vet du hvorfor retningslinjen foreslår Jardiance ved valg av SGLT2 hemmer etter metformin? Les mer.

Retningslinjen i DIAMANT

Prof. K. Birkeland og O.l. T. Claudi oppsummerer deler av retningslinjen og gir en historisk oversikt. Les mer.

QUIZ

Test deg selv og din kunnskap om den nye retningslinjen i denne uformelle quiz'en. Til quiz.

Prøv Diabetes Stifinner

Digitalt diabetesverktøy med oversikt over behandlingsmuligheter innen diabetes. Prøv her!

Retningslinjen i kortversjon

Helsedirektoratet tilbyr nå en folder med de viktigste anbefalingene i den nye retningslinjen. Last ned folderen.

Kapitlene på 3 min.

Filmet utdrag fra hvert kapittel i den nye nasjonale faglige retningslinjen for diabetes. Se filmene.

Bestill Quick guide

Nyttig "quick-guide" som gir deg umiddelbar oversikt over legemidler til diabetes type 2 på det norske markedet. Oversikten viser de ulike klassene, mekanismene, dosering og hvilke legemidler som er foreslått i den nasjonale retningslinjen for diabetes.

Se PDF og skriv ut eller bestill et eksemplar.

NOKLUS-skjema

Noklus har lagd et elektronisk skjema som samhandler med journalsystemene i allmennpraksis slik at medikamentbruk, laboratoriedata og blodtrykk automatisk hentes fra journalen.

Skjemaet er et godt verktøy til å sikre, at legen har alle de nødvendige opplysninger tilgjengelig, når det skal tas stilling til den videre behandling og oppfølging for pasientens diabetes. Samtidig bidrar skjemaet til innsamling av data til norsk diabetesregister for voksne.

Skjemaet er derfor et nyttig verktøy både for lege og pasient og kan finnes her.

Kardiovaskulære endepunktsstudier

Hjerte-karsykdom er den viktigste årsak til død blant personer med diabetes. Siden 2008 har det vært krav om at nye diabetesmidler undersøkes for kardiovaskulær effekt, dvs. at medikamentene ikke må øke risikoen for hjertekarsykdom før de tas i bruk. De fleste diabetesmidler har vist seg ikke å ha noen effekt på hjertekarsykdom. Men enkelte preparater reduserer faktisk risikoen for nye events.

Dette kan du finne mer om i denne oversikten over alle de gjennomførte kardiovaskulære endepunktsstudier.

Referanser

  1. Cooper JG, Claudi T, Thordarson HB, Løvaas KF, Carlsen S, Sandberg S, Thue G. Treatment of type 1 diabetes in the specialist health service--data from the Norwegian Diabetes Register for Adults. Tidsskr Nor Laegeforen. 2013 Nov 12;133(21):2257-62.

  2. Mouland G. [Diabetes in general practice-were treatment goals reached?]. Tidsskr Nor Laegeforen. 2014 Jan 28;134(2):168-72.

Boehringer Ingelheim Norway KS
Postboks 405
Drengsrudbekken 8
1383 ASKER
Denne siden er beregnet på helsepersonell som definert i legemiddelforskriften. Er du helsepersonell?