Siden er beregnet for helsepersonell

EMPA-REG OUTCOME® - Den kardiovaskulære endepunktstudien

Resultater av EMPA-REG OUTCOME® ble publisert 17/9-2015 i New England Journal of Medicine. Studien bekrefter at Jardiance® ikke øker den kardiovaskulær risikoen, snarere tvert imot.

Jardiance®, gitt på toppen av standard behandling i en populasjon med diabetes type 2 og etablert hjertekarsykdom, ga reduksjon i det primære endepunktet (3P-MACE, et sammensatt endepunkt av kardiovaskulær død, ikke-fatalt hjerteinfarkt og ikke-fatalt slag), drevet av reduksjon i kardiovaskulær død. Det ble ikke vist effekt på ikke-fatalt hjerteinfarkt eller ikke-fatalt slag*.

*Jardiance® er ikke indisert for kardiovaskulær risikoreduksjon.

Ikke signifikant påvirkning på ikke-fatalt hjerteinfarkt (HR 0,87 (95% CI 0,70-1,09)) eller
ikke-fatalt hjerneslag (HR 1.24 (95% CI 0,92-1,67)).

Resultatene bekrefter videre den sikkerhetsinformasjonen vi allerede har på Jardiance®. Det var økt risiko for genitalinfeksjoner med Jardiance®, for øvrig var medikamentet godt tolerert. 

Klikk på illustrasjonen for bedre leselighet:
Les publikasjonen

Les publikasjonen

Studien ble publisert i New England Journal of Medicine; "Empagliflozin, Cardiovascular Outcomes, and Mortality in Type 2 Diabetes."

Til publikasjonen.

Boehringer Ingelheim Norway KS
Postboks 405
Hagaløkkveien 26
1383 Asker
Denne siden er beregnet på helsepersonell som definert i legemiddelforskriften. Er du helsepersonell?