Siden er beregnet for helsepersonell

Oversiktsartikkel - Epidemiologi, patofysiologi og behandling av hjertesvikt og diabetes

Vi mangler dedikerte studier som undersøker effekt og sikkerhet av behandling av hjertesvikt og diabetes når disse to tilstandene foreligger samtidig.

Denne oversiktsartikkelen tar for seg de store hjertesviktstudiene og kardiovaskulære endepunktsstudiene ved type 2 diabetes som ligger til grunn for dagens retningslinjer og vurderer behandlingsnytte og risiko i denne spesielt sårbare subpopulasjonen.1

Les publikasjonen >>

Referanser

1. Ofstad AP, Atar D, Gullestad L et al. The heart failure burden of type 2 diabetes mellitus—a review of pathophysiology and interventions.Heart Failure Reviews 2018. https://doi.org/10.1007/s10741-018-9685-0.

Boehringer Ingelheim Norway KS
Postboks 405
Hagaløkkveien 26
1383 Asker
Denne siden er beregnet på helsepersonell som definert i legemiddelforskriften. Er du helsepersonell?