Siden er beregnet for helsepersonell

Jardiance® og nyrehendelser i EMPA-REG OUTCOME®

Nylig publiserte data viser at den blodsukkersenkende medisinen Jardiance® i en populasjon med type 2-diabetes og etablert karsykdom, reduserte risikoen for progresjon av nyresykdom og dialyse, nyretransplantasjon eller annen alvorlig nyrehendelse med 39%.7

Det primære endepunktet i denne studien, et sammensatt endepunkt av kardiovaskulær død, ikke-fatalt hjerteinfarkt og ikke-fatalt slag, var signifikant redusert med 14% med Jardiance® sammenlignet med placebo gitt på toppen av standard behandling, drevet av en reduksjon i kardiovaskulær død på 38%. Risikoen for ikke-fatalt hjerteinfarkt og ikke-fatalt slag var ikke signifikant påvirket. Ettersom personer med type 2 diabetes har kraftig økt risiko for å utvikle nyresykdom og nyresvikt var progresjon av nyresykdom og risiko for alvorlige nyrehendelser et sekundært endepunkt i studien.
 
Jardiance® er indisert som blodsukkersenkende behandling ved type 2 diabetes. Jardiance® er ikke indisert til kardiovaskulær risikoreduksjon eller for å forebygge nyresykdom.

Les artikkelen her.

Les publikasjonen - Klikk på bildet

Boehringer Ingelheim Norway KS
Postboks 405
Hagaløkkveien 26
1383 Asker
Denne siden er beregnet på helsepersonell som definert i legemiddelforskriften. Er du helsepersonell?