Siden er beregnet for helsepersonell

Effekt av Jardiance® på hjertesvikt hos kvinner?

EMPA-REG OUTCOME®-studien inkluderte 2004 kvinner og 5016 menn med type 2 diabetes og hjerte-/karsykdom og viste at Jardiance®, når gitt på toppen av standard behandling, i tillegg til å redusere HbA1c, reduserte den relative risikoen for hjerte-/kardød med 38% og hospitalisering for hjertesvikt med 35%. Denne effekten var like god blant kvinner som menn (1).

Det har lenge vært kjent at kvinner uten diabetes har lavere risiko for hjerte-/karsykdom enn menn. Men denne beskyttende effekt kan ikke påvises hos kvinner med diabetes. Så kvinner med diabetes har faktisk en relativt sett større risiko for hjerte-/karsykdom enn det er tilfellet for menn (2).

Dette tyder på at kvinner med type 2 diabetes og hjerte-/karsykdom har særskilt høy risiko av andre årsaker enn det vi tradisjonelt måler hos pasientene våre, og det spekuleres i om kjønnsspesifikke faktorer spiller en rolle. Nettopp dette gjør det utfordrende å behandle kvinner med diabetes og hjerte-/karsykdom.

I EMPA-REG OUTCOME® var den vanligste bivirkningen med Jardiance® hos både kvinner og menn soppinfeksjon i underlivet. 

Les publikasjonene her:

1. EMPA-REG-OUTCOME® i New England Journal of Medicine >>

2. Type 2 diabetes and cardiovascular disease in women i Diabetologia >>

Referanser

  1. Zinman B, Wanner C, Lachin JM, et al. Empaglifl ozin, cardiovascular outcomes, and mortality in type 2 diabetes. N Engl J Med 2015; 373:2117-2128.
  2. Norhammar A, Schenck-Gustafsson K. Type 2 diabetes and cardiovascular disease in women. Diabetologia 2013;56:1-9.

Boehringer Ingelheim Norway KS
Postboks 405
Hagaløkkveien 26
1383 Asker
Denne siden er beregnet på helsepersonell som definert i legemiddelforskriften. Er du helsepersonell?