Siden er beregnet for helsepersonell

EMPA-REG OUTCOME® – Hjertesviktdata

Hjertesviktdata fra EMPA-REG OUTCOME®

Utfyllende hjertesviktdata fra EMPA-REG OUTCOME® på pasienter med diabetes type 2 og etablert hjertekarsykdom viser at Jardiance®, gitt på toppen av standard behandling, gir en relativ risikoreduksjon av hospitalisering for hjertesvikt som er uavhengig av om pasienten har hjertesvikt ved inklusjon eller ei, og uavhengig av bruk av medisiner som f.eks. diuretika.6

Til publikasjonen.

Boehringer Ingelheim Norway KS
Postboks 405
Hagaløkkveien 26
1383 Asker
Denne siden er beregnet på helsepersonell som definert i legemiddelforskriften. Er du helsepersonell?