Siden er beregnet for helsepersonell

Kvinner og kardiovaskulær sykdom

Å behandle kvinner med diabetes og hjerte-/karsykdom kan være utfordrende. Les publikasjonen.

Nyrehendelser

EMPA-REG OUTCOME® inkluderte også prespesifiserte renale endepunkter. Les mer.

EMPA-REG OUTCOME®-studien - Hovedresultatet

Les mer her om effekt av empagliflozin på kardiovaskulære hendelser i EMPA-REG OUTCOME®-studien.

EMPA-REG OUTCOME®-studien - Hjertesviktdata

Les mer her om effekt av empagliflozin på hjertesvikt i EMPA-REG OUTCOME®-studien.

Oversiktsartikkel

Oversiktsartikkel i Heart Failure Reviews. Les den her >>

Jardiance® i hjertesvikt-retningslinjene fra ESC

European Society of Cardiology (ESC) publiserte i mai 2016 nye retningslinjer for behandling av pasienter med hjertesvikt. Hos pasienter med type 2 diabetes og hjertesvikt er metformin fremdeles anbefalt førstevalg ved behov for blodsukkersenkning. Videre anbefaler ESC at man hos disse pasientene "bør vurdere empagliflozin for å motvirke eller forsinke utvikling av hjertesvikt og forlenge livet".

Denne anbefalingen (med evidensgrad IIa) kommer i kjølevannet av den kardiovaskulære endepunktsstudien til Jardiance®, EMPA-REG OUTCOME®, som ble publisert i 2015. Les om Jardiance® i Hjertesvikt-retningslinjene

Se også de to relevante artiklene fra EMPA-REG OUTCOME®:

Hva er kardiovaskulære endepunktsstudier?

Diabetes type 2 er en kronisk progredierende sykdom som kan medføre alvorlige hjerte-kar-komplikasjoner, og det er anslått at ca ¾ av alle dødsfall blant personer med diabetes skyldes hjerte-kar-sykdom (1). Frem til nå har intet spesifikt blodsukkersenkende medikament vist å kunne redusere risikoen for hjerte-kar- komplikasjoner.

Både FDA (Food and Drug Administration og EMA (European Medicine Agency) krever nå at man må kunne vise at et nytt antidiabetisk legemiddel ikke øker risikoen for hjerte-kar-sykdom for å få det godkjent. Dette gjøres ved store kardiovaskulære endepunktstudier som inkluderer og randomiserer flere tusen pasienter med type 2 diabetes til behandling med enten det nye antidiabetiske legemiddelet som er under utprøving (på toppen av all annen standard behandling), eller placebo (på toppen av all annen standard behandling). Deltagerne følges så til et visst antall hjerte-kar-hendelser (hjerteinfarkt, hjerneslag, kardiovaskulær død) har oppstått, vanligvis >2 år, før man så sammenligner hendelsene i de to behandlingsgruppene.

De siste årene har en rekke slike studier med nye diabetesmedisiner blitt gjennomført og publisert, og vil vi se mange fler i årene som kommer. I klassen DPP4-hemmere har 3 studier blitt publisert de siste to årene (SAVOR-TIMI 53, EXAMINE og TECOS) (2-4), alle 3 med nøytralt resultat for det primære endepunktet (dvs at de hverken øker risikoen for, eller beskytter mot, hjerte-kar-hendelser).

Boehringer Ingelheim Norway KS
Postboks 405
Hagaløkkveien 26
1383 Asker
Denne siden er beregnet på helsepersonell som definert i legemiddelforskriften. Er du helsepersonell?