Siden er beregnet for helsepersonell

Nasjonale diabetesretningslinjer

Vi har samlet oppdatert informasjon om dagens standard for behandling og samt gjort tilgjengelig verktøy som letter den praktiske bruk av retningslinjen.

Les mer.

Reverserende middel for Pradaxa

Praxbind, et spesifikt reverserende middel for Pradaxa er nå tilgjengelig på det norske markedet.

Les mer om Pradaxa og Praxbind.

Spiolto® Respimat®

Spiolto® Respimat® - kombinasjonsbehandling for kols-pasienter der Spiriva® (tiotropium) nå er forbedret med Striverdi® (olodaterol).

Les mer om Spiolto® Respimat®.

Boehringer Ingelheim Norway KS
Postboks 405
Hagaløkkveien 26
1383 Asker
Denne siden er beregnet på helsepersonell som definert i legemiddelforskriften. Er du helsepersonell?