Siden er beregnet for helsepersonell

 djfksdøjfks

PRADAXA ukesdosett

For å sikre riktig bruk og god etterlevelse (compliance) har Boehringer Ingelheim utviklet en PRADAXA ukesdosett. Dosetten er egnet for eldre pasienter, hjemmetjenesten eller i tilfeller hvor det er ønskelig med ytterligere økt fokus på compliance.

- Blisterbrettet legges direkte i dosetten og er umiddelbar klar til bruk
- Plass til en ukes behandling, inndelt med ukedager og merket morgen og kveld
- Perforeringsknapp slik at kapslene enkelt trykkes ut av blisterbrettet

NB! Kapslene må oppbevares i blisterbrettet for å beskytte mot fuktighet og kapselen tas ut rett før den skal inntas. Ukesdosetten er godkjent av Statens Legemiddelverk for norske pasienter.

Bestill ukesdosett

*Arbeidssted
 
*Navn
 
*Leveringsadresse (ikke postboks)
 
*Postnr
 
*By
 
*E-post
 
*Antall
 
*Kryss av for det riktige:
Samtykke
Boehringer Ingelheim Norway KS
Postboks 405
Hagaløkkveien 26
1383 Asker
Denne siden er beregnet på helsepersonell som definert i legemiddelforskriften. Er du helsepersonell?