Siden er beregnet for helsepersonell

Keep Learning - møteserier på nett

Boehringer Ingelheim tilbyr webbaserte møter hver måned innenfor terapiområdene diabetes type 2, hjerte- og karsykdom og lungesykdommer. Disse møtene er forbeholdt helsepersonell og skreddersydd ulike spesialiteter. Vi tilbyr webinarer for spesialister, allmennleger og sykepleiere.

Våre webinarer er kostnadsfrie og et tilbud til de som ønsker å holde seg oppdaterte innenfor nevnte områder.

Oversikt over møtetidspunkt, tema og foredragsholder finner du nedenfor under hvert Keep Learning konsept. Du kan enkelt melde på hele den aktuelle møteserien.

Vi ser frem til å møte deg digitalt!

Kommende webinarer for sykepleiere:

 • Torsdag 10. juni kl. 12:00-12:30
  Diabetes type 2 og fedme
  v/ Serena Tonstad, professor ved seksjon for preventiv kardiologi, OUS Aker.

Kommende webinarer for spesialister:

 • Torsdag 3. juni kl. 12:00-12:30
  Type 2 Diabetes and Heart Failure – double trouble
  v/ Lars Gullestad, professor i kardiologi OUS Rikshospitalet.

Kommende webinarer for allmennleger:

 • Torsdag 17. juni kl. 19:30-20:00
  Årskontroll for pasienter med obstruktiv lungesykdom - Hva må du vite som allmennlege?
  v/Arnulf Langhammer, professor dr. med. NTNU, prosjektleder lunge- og osteoporoseprosjektet i HUNT, og fastlege ved Høvdinggården legekontor i Steinkjer.

Boehringer Ingelheim er medlem av Legemiddelforeningen (LMI) og våre møter avholdes i samsvar med offentlige lover og forskrifter, Regler for legemiddelinformasjon samt i samsvar med avtaler om samhandling som LMI har inngått med Den norske legeforening, Norges Farmaceutiske Forening, Norsk Sykepleierforbund og De regionale helseforetakene.
Samhandling mellom helsepersonell og legemiddelindustri skal skje i former og på måter som verken skaper avhengighetsforhold eller er egnet til å så tvil om dette forhold. Faglige, etiske og rettslige vurderinger skal være avgjørende for samarbeid og all samhandling skal være preget av ryddighet, åpenhet og skriftlighet. Nedenfor er noen hovedpunkter for reglene gjengitt;

 • Arrangementet vil bestå av et faglig program, eventuelt etterfulgt av bespisning med nøktern standard. Sosiale aktiviteter vil ikke bli bekostet av legemiddelfirmaet.
 • Ved reiser skal billetter ikke bestilles eller endres slik at formålet med reisen endres.
 • Dersom du er ansatt ved sykehus eller i annen virksomhet må du ha arbeidsgivers samtykke for å være deltaker eller bidragsyter på arrangementet.
 • For ansatte i helseforetak, må helseforetaket dekke eventuelle utgifter til reise og opphold i forbindelse med møtet.

For bedre å kunne gi relevant medisinsk informasjon til helsepersonell har Boehringer utarbeidet arbeidsregistre med kontaktinformasjon på helsepersonell. Behandling av personopplysninger skjer etter den til enhver tid gjeldende lovgivning. Vårt firma har tatt forholdsregler for å unngå utilsiktet behandling av personopplysninger. Oppgir du din e-postadresse samtykker du til at firmaet kommuniserer med deg på e-post, og vi videreselger ikke dine personopplysninger. Du har når som helst rett til å få utlevert opplysninger som er registrert om deg, få dataene slettet, eller reservere deg mot å være registrert. Boehringer Ingelheim kan kontaktes på telefon 66 76 13 00.

Arrangør dekker møtekostnader, tilretteleggelseskostnader, honorarer, reise- og oppholdskostnader (hvis aktuelt), undervisningsmateriell, samt måltider knyttet til det faglige arrangement etter gjeldende takster. I henhold til EFPIA Disclosure Code offentliggjør Boehringer Ingelheim direkte og indirekte verdioverføringer til helsepersonell og helseorganisasjoner i tråd med Legemiddelindustriens bransjeregler.

Dette møtet er kun for helsepersonell (leger, farmasøyter, tannleger, veterinærer, offentlig godkjente sykepleiere og studenter i disse fag).

Boehringer Ingelheim Norway KS
Postboks 405
Hagaløkkveien 26
1383 Asker
Denne siden er beregnet på helsepersonell som definert i legemiddelforskriften. Er du helsepersonell?