Siden er beregnet for helsepersonell

COVID-19 situasjon

Tatt i betraktning usikkerheten rundt Covid-19 situasjonen i Norge har vi i dialog med møteleder valgt å utsette følgende kveldsmøter med tema lungefibrose som skulle vært arrangert denne høsten:

  • Bergen 24. september
  • Bergen 23. september
  • Kristiansand 15. oktober
  • Trondheim 29. oktober
  • Bodø 11. november

Vi beklager avlysningene og håper å kunne gjennomføre møtene vår 2021.
Ta gjerne kontakt med Ine Jørgensen 
ved spørsmål rundt avlyste fagmøter.

Les mer om Ofev®

Les mer om Ofev® for IPF på www.ofev.no

Boehringer Ingelheim Norway KS
Postboks 405
Hagaløkkveien 26
1383 Asker
Denne siden er beregnet på helsepersonell som definert i legemiddelforskriften. Er du helsepersonell?