Siden er beregnet for helsepersonell

Om TouchToConnect

TouchToConnect er Boehringer Ingelheims portal for helsepersonell. Portalen inneholder medisinsk informasjon og er derfor i henhold til legemiddelforskriften kun forbeholdt helsepersonell, det vil si leger, farmasøyter, tannleger, veterinærer, offentlig godkjente sykepleiere og studenter i disse fag.

Det vil ikke være mulig å registrere seg på portalen dersom man ikke er helsepersonell.

Lær mer om vår virksomhet og øvrige webaktiviteter

Boehringer Ingelheims målsetninger kan oppsummeres i en enkel setning: Value through Innovation. Sammen med vårt verdisett "Lead & Learn" er det visjonen som preger vår virksomhetskultur og måten vi arbeider på.

Besøk vår hjemmeside boehringer-ingelheim.no og lær mer om vår virksomhet.

Informasjon til pasienter og pårørende om atrieflimmer

Vet du hvorfor atrieflimmerpasienter får blodfortynnende? Kjenner du til risikoen for hjerneslag?

Les og lær mer på atrieflimmer.com

Kronisk obstruktiv lungesykdom for pasienter og pårørende

Hva er kols? Å leve med kols. Skaff deg kunnskap - ta kontroll!

Les og lær mer på aktivmedkols.no

Boehringer Ingelheim Norway KS
Postboks 405
Hagaløkkveien 26
1383 Asker
Denne siden er beregnet på helsepersonell som definert i legemiddelforskriften. Er du helsepersonell?