Siden er beregnet for helsepersonell

Dette er BIkuben

BIkuben er en møtearena hvor temaer innenfor lunge, hjerte og diabetes er i fokus.

Bestem aktuelle temaer for møtet sammen med din lokale Boehringer Ingelheim representant. Sammen setter vi opp et faglig program tilpasset deres ønsker og behov og bestemmer egnet dato, tid og sted.

Boehringer Ingelheim ordner alt det praktiske. Din lokale Boehringer Ingelheim representant kontakter aktuellforedragsholder(e), gjerne med innspill fra dere, og ordner også alt det praktiske rundt møtet.

Møtet kan gjerne avsluttes med en enkel servering på egnet sted, eller med servering av pizza på legekontoret underveis – hva passer best for dere? 

Prioriter 2 timer til et ettermiddags- eller kveldsmøte for faglig påfyll!

Boehringer Ingelheim ønsker å skape en arena for faglig oppdatering og gode diskusjoner, og tilbyr BIkuben, et fleksibelt møtekonsept tilpasset både leger og helsepersonell. Her er forslag til temaer:

LUNGE

 • Hvem skal ha hva? Medikamentell behandling av KOLS-pasienten i tråd med GOLD guidelines
 • Praktisk tilnærming for behandling, kontroll og evaluering av KOLS-pasienter i en travel hverdag
 • Komorbiditeter hos KOLS-pasienter reduserer funksjonsnivå og leveutsikter. Hvordan avdekke og følge opp?
 • Spirometri - et viktig verktøy i diagnostiseringen av pasienter i allmennpraksis

Hjerte/Kar

 • Nye retningslinjer for atrieflimmer i ESC – hvordan endres praksis?
 • Hva gjør vi når det haster eller blør? Håndtering av akutte situasjoner for pasienter på NOAK
 • Nye real-world data på NOAK – har vi fått ny innsikt?
 • EKG i allmennpraksis – hvordan skjelner vi atrieflimmer fra andre tilstander?

Diabetes

 • Ny diabetesretningslinje – hvordan behandle pasienter med type 2 diabetes i lys av denne
 • Til tross for god behandling av pasienter med type 2 diabetes, dør altfor mange av kardiovaskulær sykdom. Hva kan gjøres for denne gruppen?
 • Diabetes Stifinner. Et praktisk hjelpemiddel for allmennlegen
 • Det farlige fettet og kardiometabolsk risiko ved diabetes  
 • Myter og sannheter ved behandling av type 2

Vi minner om at leger og helsepersonell må innhente samtykke fra arbeidsgiver for å delta på dette arrangementet. Det er ikke mulig å søke om tellende timer i for¬bindelse med kursdeltagelse på dette arrangementet. Dette arrangementet arrangeres i samsvar med avtaler om samhandling som Legemiddelindustriforeningen har inngått med Den norske legeforening, Norges Farmaceutiske Forening, Norsk Sykepleierforbund og De regionale helseforetakene. For deg som helsepersonell medfører dette at både du og arrangøren har rettigheter og plikter som skal sikre at arrangementet er av god faglig kvalitet og at det ikke er egnet til å skape forestillinger om uheldige bindinger mellom industri og helsepersonell. For mer informasjon se: www.lmi.no/standardinformasjon. 

Boehringer Ingelheim registrerer og lagrer personopplysninger om deg i tilknytning til konsulentbesøk, deltakelse på faglige arrangementer og annen informasjon som er relevant for deg som lege. Du kan be om informasjon om de opplysninger som finnes registrert om deg. Ønsker du å reservere deg mot registrering, kan du når som helst gi beskjed til Boehringer Ingelheim. Oppgir du din e-postadresse samtykker du til at firmaet kommuniserer med deg på e-post i tilknytning til arrangementer.

Boehringer Ingelheim Norway KS
Postboks 405
Hagaløkkveien 26
1383 Asker
Denne siden er beregnet på helsepersonell som definert i legemiddelforskriften. Er du helsepersonell?