Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å gi deg en bedre brukeropplevelse. Ved å besøke siden aksepterer du at vi bruker cookies.Les mer om cookies her.
X
 
Siden er beregnet for helsepersonell

Trajenta® – annerledes utskillelse(1-4)


Trajenta® er den eneste DPP-4 hemmeren som primært ikke skilles ut via nyre.
1-4

Indikasjon

Trajenta® er indisert til behandling av diabetes mellitus type 2 hos voksne som tillegg til diett og mosjon, for å bedre glykemisk kontroll:   

  • Som monoterapi når metformin er uhensiktsmessig pga. intoleranse eller kontraindisert pga. nedsatt nyrefunksjon
  • I kombinasjon med andre legemidler til diabetesbehandling, inkl. insulin, når disse ikke gir adekvat glykemisk kontroll

Indikasjonsutvidelsen innebærer følgende: "I kombinasjon med andre legemidler til behandling av diabetes" inkluderer nå også Jardiance®.

Refusjonsberettiget bruk

Refusjonsberettiget bruk:
Behandling av type 2 diabetes mellitus kun i kombinasjon med metformin og/eller sulfonylurea og/eller basalinsulin.

Refusjonskoder:
ICPC  kode T90, Diabetes type 2.
ICD kode E11, Diabetes mellitus type 2.

Vilkår:
224: Refusjon ytes kun til pasienter som ikke kan bruke metformin eller som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin.

Hvem skal ikke ha Trajenta®? (Ref 1)

Skal ikke brukes ved diabetes type 1 eller til behandling av diabetisk ketoacidose.

Det er vist økt forekomst av hypoglykemi når linagliptin legges til et sulfonylureapreparat (SU) eller insulin, med metformin som basisbehandling. SU og insulin er kjent for å forårsake hypoglykemi. I kombinasjon med sulfonylurea eller insulin kan en lavere dose sulfonylurea eller insulin vurderes for å redusere risikoen for hypoglykemi.

Pasienten må informeres om de karakteristiske symptomene på akutt pankreatitt. Ved mistanke om pankreatitt skal linagliptin seponeres. Ved bekreftet akutt pankreatitt skal behandlingen ikke gjenopptas. Forsiktighet må utvises hos pasienter som tidligere har hatt pankreatitt.

Referanser

1. Trajenta (linagliptin) SPC avsnitt 4.1, 4.2, 4.4, 4.8, 5.1 og 5.2, 27/01/2017
2. Januvia (sitagliptin) SPC avsnitt 4.2, 5.2, 10/10/2016
3. Galvus (vildagliptin) SPC avsnitt 4.2, 5.2, 16/12/2015
4. Onglyza (saksagliptin) SPC avsnitt 4.2, 5.2, 28/04/2016

Dosering Trajenta®

Én dose én gang daglig til dine voksne pasienter med type 2-diabetes*1

  • Uansett sykdomsvarighet
  • Uansett alder
  • Uansett BMI
  • Uansett leverfunksjon
  • Uansett nyrefunksjon

*Skal ikke brukes av pasienter med hypersensitivitet for noen av de aktive stoffene eller tilsetningsstoffene. Er ikke indisert for behandling av gravide.

Boehringer Ingelheim Norway KS
Postboks 405
Drengsrudbekken 8
1383 ASKER
Denne siden er beregnet på helsepersonell som definert i legemiddelforskriften. Er du helsepersonell?