Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å gi deg en bedre brukeropplevelse. Ved å besøke siden aksepterer du at vi bruker cookies.Les mer om cookies her.
X
 
Siden er beregnet for helsepersonell

Hovedresultatet

Les mer her om effekt av empagliflozin på kardiovaskulære hendelser i EMPA-REG OUTCOME®-studien.

Nyrehendelser

EMPA-REG OUTCOME® inkluderte også prespesifiserte renale endepunkter. Les mer.

Hør ekspertenes reaksjoner

Se videoene med kommentarer fra dr Gisle Langslet og professor Trond Geir Jenssen på resultatene av studien.

Hjertesviktdata

Les mer her om effekt av empagliflozin på hjertesvikt i EMPA-REG OUTCOME®-studien.

Presentasjonene fra EASD

Forelesernes kommentarer til EMPA-REG OUTCOME®-resultatene. Se videoene.

Jardiance® i hjertesvikt-retningslinjene fra ESC

European Society of Cardiology (ESC) publiserte i mai 2016 nye retningslinjer for behandling av pasienter med hjertesvikt. Hos pasienter med type 2 diabetes og hjertesvikt er metformin fremdeles anbefalt førstevalg ved behov for blodsukkersenkning. Videre anbefaler ESC at man hos disse pasientene "bør vurdere empagliflozin for å motvirke eller forsinke utvikling av hjertesvikt og forlenge livet".

Denne anbefalingen (med evidensgrad IIa) kommer i kjølevannet av den kardiovaskulære endepunktsstudien til Jardiance®, EMPA-REG OUTCOME®, som ble publisert i 2015. Les om Jardiance® i Hjertesvikt-retningslinjene

Se også de to relevante artiklene fra EMPA-REG OUTCOME®:

Hva er kardiovaskulære endepunktsstudier?

Diabetes type 2 er en kronisk progredierende sykdom som kan medføre alvorlige hjerte-kar-komplikasjoner, og det er anslått at ca ¾ av alle dødsfall blant personer med diabetes skyldes hjerte-kar-sykdom (1). Frem til nå har intet spesifikt blodsukkersenkende medikament vist å kunne redusere risikoen for hjerte-kar- komplikasjoner.

Både FDA (Food and Drug Administration og EMA (European Medicine Agency) krever nå at man må kunne vise at et nytt antidiabetisk legemiddel ikke øker risikoen for hjerte-kar-sykdom for å få det godkjent. Dette gjøres ved store kardiovaskulære endepunktstudier som inkluderer og randomiserer flere tusen pasienter med type 2 diabetes til behandling med enten det nye antidiabetiske legemiddelet som er under utprøving (på toppen av all annen standard behandling), eller placebo (på toppen av all annen standard behandling). Deltagerne følges så til et visst antall hjerte-kar-hendelser (hjerteinfarkt, hjerneslag, kardiovaskulær død) har oppstått, vanligvis >2 år, før man så sammenligner hendelsene i de to behandlingsgruppene.

De siste årene har en rekke slike studier med nye diabetesmedisiner blitt gjennomført og publisert, og vil vi se mange fler i årene som kommer. I klassen DPP4-hemmere har 3 studier blitt publisert de siste to årene (SAVOR-TIMI 53, EXAMINE og TECOS) (2-4), alle 3 med nøytralt resultat for det primære endepunktet (dvs at de hverken øker risikoen for, eller beskytter mot, hjerte-kar-hendelser).

Referanser

  1. Zinman B, Inzucchi SE, Lachin JM, Wanner C, Ferrari R, Fitchett D, et al. Rationale, design, and baseline characteristics of a randomized, placebo-controlled cardiovascular outcome trial of empagliflozin (EMPA-REG OUTCOME). Cardiovasc Diabetol. 2014;13:102.
  2. Scirica BM, Bhatt DL, Braunwald E, Steg PG, Davidson J, Hirshberg B, et al. Saxagliptin and Cardiovascular Outcomes in Patients Type 2 Diabetes Mellitus. N Engl J Med. 2013.
  3. White WB, Cannon CP, Heller SR, Nissen SE, Bergenstal RM, Bakris GL, et al. Alogliptin after acute coronary syndrome in patients with type 2 diabetes. N Engl J Med. 2013;369(14):1327-35.
  4. Green JB, Bethel MA, Armstrong PW, Buse JB, Engel SS, Garg J, et al. Effect of Sitagliptin on Cardiovascular Outcomes in Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 2015;373(3):232-42.
  5. Zinman B, Wanner C, Lachin JM, et al. Empagliflozin, Cardiovascular Outcomes, and Mortality in Type 2 Diabetes. N Engl J Med 2015.  Published online September 17, 2015. DOI: 10.1056/NEJMoa1504720.
  6. Fitchett d, Zinman B, Wanner C, et al. Heart failure outcomes with empagliflozin in patients with type 2 diabetes at high cardiovascular risk: results of the EMPA-REG OUTCOME® trial. Eur Heart Journal 2016. DOI: http://dx.doi.org/10.1093/eurheartj/ehv728 ehv728. First published online: 26 January 2016.
  7. Wanner C, Inzucchi SE, Lachin JE, Fitchett D, von Eynatten M, Mattheus M, Johansen OE, Woerle HJ, Broedl UC, Zinman B. Empagliflozin and Progression of Kidney Disease in Type 2 Diabetes, N Engl J Med 2016; in press.
Boehringer Ingelheim Norway KS
Postboks 405
Drengsrudbekken 8
1383 ASKER
Denne siden er beregnet på helsepersonell som definert i legemiddelforskriften. Er du helsepersonell?